Ettevalmistustööd

Vanade plaatide eemaldamine

Vana seina- ja põranda plaadi eemaldamine on hädavajalik. Enamikel juhtudel vana plaat on pinnal ebaühtlane ja kohati on isegi äravajunud. Et vältida mittekvaliteetsed tööd, soovitav on pinna pealt vana plaat siiski eemaldada. Kui selline võimalus puudub näiteks põhjusel, et seinad on valmistatud küproksist, siis tuleb kasutusele võtta vastavad hooldusvahendid, mis on ettenähtud probleemsete pindade töötlemiseks.

Põranda tasandamine tsemendi seguga

Kui aluspõranda pind on ebatasane, selles esinevad lohud ning kühmud, siis on hädavajalik aluspõranda pinna tasandamine. Aluspõranda pinna tasandamise lõpptulemuseks on sile põrandapind, millele võib paigaldada põrandaplaati. Kui Te otsustate vältida aluspõranda pinna tasandamist enne plaatimistööde tegemist, siis lõpptulemus võib olla väga traagiline, kuna halveneb pinna vastupidavus. Näiteks eseme juhuslik kukkumine (isegi kui ese on keskmise kaaluga) põrandale ja/või ebaühtlaselt jaotatud koormus põrandal võivad kahjustada plaati, mis väljendub mõrade tekkimises. See juhtub tänu sellele, et plaadi alla tekivad täitmata ehk tühjad tsoonid, mis ei kannata raskust.

Seinte tasandamine hüprokiga

Kui Teie seinapind on plaadi paigaldamiseks ebatasane, siis parim lahendus oleks kasutada seinapinna sirgendamiseks niiskuskindlat kipsplaati. Siinkohal oluline on märkida asjaolu, et plaat paigaldatakse alati sirge pinna peale. Kipsplaat ei vähenda ruumi suurust, kuna ühe kipsplaadi lehe laius on vaid 12,5 mm.

Vanade kanalisatsioonitorude ja veetorustiku demonteerimine

Vanade vee- ja kanalisatsiooni torude demonteerimine toimub vaid sel juhul, kui soovitakse kas täielikult või osaliselt välja vahetada vanad torud uute vastu. Eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata nendele kohtadele, kus demonteeritud torud võetakse püsttorust lahti.

Hüdroisolatsioon membraanvahaga

Keraamilise plaadiga tehtud pinnad (sõltumata vuugisegust) ei ole veekindlad. Seega vannitoas tuleks kindlasti kasutada hüdroisolatsiooni. Hüdroisolatsioon kaitseb vannituba (eelkõige dušikabiin ja vanni ümbrus) niiskusest ja liigsest veest tekkida võivate kahjustuste eest. Isolatsiooni kasutamine enamikel juhtudel peab olema kohustuslik, kuna see takistab niiskuse levikut.

NB! Euroopa Liidu standardite kohaselt plaatide vuugisegu ei ole veekindel.

Hüproksikarkasi või laminatkarkasi monteerimine

Torude, kaablite ja muude probleemsete kohtade kinnikatmine on võimalik küproki abiga. Selleks püstitatakse karkass, mis katab ära Teile sobiva koha. Seejärel konstruktsioon vooderdatakse küprokiga ning järgnevalt paigaldatakse plaat või mõni muu ehitusmaterjal. Mõningatel juhtudel on vajalik kergesti eemaldatav paneel, mis katab ära erinevaid kommunikatsioone. Siia sobib hästi laminaadist PLP, kuid lam.PLP värvide valik ei ole laialdane. Pakutav värvide valik on järgmine: valge ja mitte suur valik puitvärve.

Ukseava laiendamine (teise kohta viimine)

Ukseava avardamine ja üleviimine toimub kahel (2) põhjusel:
1. soov muuta ruumiplaneeringut;
2. kaasaegne uksekarp ei mahu oma mõõtude poolest ukseavasse.

Kui seinad on terasbetoonist, siis selle lõikamiseks on vajalik vesi. Vee kasutamine maksimaalselt likvideerib tolmu ja võimaldab terasbetooni lõikamise aega kõvasti kokku hoida. Siinkohal tuleb ära märkida, et mustuse tekkimist ei õnnestu vältida.